Športové tribúny

Športové tribúny vyrábame z dielcov, ktoré sú vzájomne zoskrutkované čo umožňuje jednoduchú montáž s možnosťou výstavby tribún po jednotlivých etapách (zastrešenie, predĺženie konštrukcie – zvýšenie kapacity).

Typy tribún