Tribúna TD 03

Technické parametre :
Dĺžka tribúny : 26,18 m
Šírka tribúny : 2,215 m
Šírka tribúny : 2,215 m
Výška tribúny : 3,282 m
Počet sedadiel : 148 sedadiel
Strecha : Lexan    Pozrite si 360 stupňovú anmimaciu

Typi tribúm